Hírlevél archívum

RSS Feed

RSS feed feliratkozás.

Foglalkoztatási kedvezmények – mennyi szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást spórolhatunk munkavállalóink után

2012 november 23

A munkahelyvédelmi akcióterv keretében fogadták el azokat az új szabályokat, amelyek célja, hogy segítsék a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek teremtését, és azon munkavállalók elhelyezkedését, akik munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetből indulnak. A kedvezményezett munkavállalók foglalkoztatásával jelentős adóforintok spórolhatóak meg. Jelen hírlevelünkben a kedvezményezettek köréről és az igényelhető kedvezmény feltételeiről szeretnénk tájékoztatást nyújtani.

1. 25 év alatti munkavállalók kedvezménye

A 25 év alatti munkavállalók foglalkoztatása esetén a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó helyett 14,5 százalékos mértékkel kell számolni a bruttó munkabér után, de legfeljebb havonta munkavállalóként 100 ezer forint után vehető igénybe a kedvezmény, az e fölötti munkabér a normál 27 százalékos kulccsal fog adózni. A kedvezmény addig jár, amíg a munkavállaló életkori feltételei teljesülnek.
Még nagyobb kedvezmény jár a pályakezdő 25 év alatti munkavállalók esetében, ahol a kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100 ezer forint 27 százaléka. Tehát ebben az esetben a munkaadó 100 ezer forintos munkabér alatt teljes mentességet élvez a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Pályakezdő munkavállaló esetében a szakképzési hozzájárulásból is jár kedvezmény, ami további 1,5 százalék kedvezményt jelent az alkalmazását követő két évben.
Pályakezdő munkavállalónak az minősül, aki legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik, így nem kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatás vagy az iskolaszövetkezetben végzett munka időtartamát.

2. 55 év feletti munkavállaló kedvezménye

Az 55 év feletti korosztályba tartozó munkavállalók esetén – hasonlóan a 25 év alatti munkavállalók kedvezményével – a bruttó munkabér után 14,5 százalékos kedvezményt lehet igénybe venni, de ez sem lehet több havonta munkavállalónként 100 ezer forint után igénybe vett kedvezménytől. Esetükben a szakképzési hozzájárulás nem csökkenthető, a munkabérük után a 1,5 százalékot meg kell fizetni.

3. Nem szakképzett munkavállalók

Azon munkavállalók esetén, akik a FEOR-08 9. főcsoportjába tartoznak – pl. takarító, portás, parkolóőr, konyhai kisegítő stb. – szintén vehető igénybe szociális hozzájárulási adó kedvezmény, melynek mértéke a havi bruttó munkabér 14,5 százaléka, de legfeljebb havonta munkavállalónként 100 ezer forint 14,5 százaléka. A szakképzési hozzájárulásból esetükben sincs lehetőség kedvezmény igénybevételére.
A kedvezményt mindaddig lehet érvényesíteni, amíg a munkavállalót ebben a munkakörben foglalkoztatják.
Abban az esetben, ha a munkavállalót az adó-megállapítási időszak egészében nem vagy nem kizárólag ebben a munkakörben foglalkoztatták, erre az időszakra kedvezmény nem vehető igénybe.

4. Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény

Tartós álláskeresők után korlátozott ideig három évig vehetők igénybe a kedvezmények. Az első két évben a bruttó munkabér 27 százaléka érvényesíthető, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka. Ezekben az években szakképzési hozzájárulási kedvezmény is érvényesíthető a bruttó munkabér, de legfeljebb havonta munkavállalónként 100 ezer forint után. A harmadik évben 12,5 százalék szociális hozzájárulási adó fizetendő, ami azt jelenti, hogy 14,5 százalék kedvezményt lehet igénybe venni a munkabér, de legfeljebb havonta munkavállalónként 100 ezer forint után.
Tartósan álláskereső az a személy, akit a foglalkoztatását megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ.

5. Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény

Szintén határozott idejű kedvezmény vehető igénybe azon munkavállalók után, akiket gyermekgondozási díjfolyósítást követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás mellett vagy azt követően foglalkoztatnak. A kedvezmény az első két évben a teljes mentesség a munkabér, de legfeljebb havonta 100 ezer forint 27 százaléka. Erre az időszakra szakképzési hozzájárulási kedvezményt is igénybe lehet venni a munkabér, legfeljebb 100 ezer forint után. A harmadik évben a kedvezmény mértéke 14,5 százalék, vagyis a fizetendő szociális hozzájárulási adó 12,5 százalék 100 ezer forintig. Erre az időszakra szakképzési hozzájárulási kedvezményt már nem lehet érvényesíteni.
A kedvezményt az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig lehet érvényesíteni. A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határidőt a később folyósított anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani.
Amire még fontos felhívni a figyelmet, hogy 2013-tól az új kedvezmények nem vonhatók össze a start kártya kedvezményekkel, amennyiben viszont egy munkavállaló után a munkáltató több kedvezményt is alkalmazhatna, mert pl. egy 25 év alatti munkavállalót alkalmaz szakképzettséget nem igénylő munkakörben, akkor a kedvezmények közötti választás a kifizetőt illeti meg, nem alkalmazható egyszerre több jogcímen kedvezmény. A törvény egyes esetekben igazolás meglétéhez köti a kedvezmény érvényesítését. Igazolás kell a tartós álláskereső kedvezmény igénybe vételéhez, illetve a kisgyermekes munkavállaló után alkalmazott kedvezményhez.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy hírlevelünk tájékoztató jellegű és általános iránymutatásul szolgál. Amennyiben további kérdése merül fel a témával kapcsolatban, keresse tanácsadóinkat bizalommal.